ผู้สูงวัยหัวใจทันสมัย

เชื่อว่ายังมีคนไม่รู้จักองค์กรนี้เป็นจำนวนมากคือ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือ OPPY (Old People Playing Young Club) จัดตั้งขึ้นโดย คุณหญิงชัชนี จาตกวณิช โดยความร่วมมือของ บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด

โดยชมรม OPPY Club จะเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง เพื่อให้มาเรียนรู้คอมพวเตอร์ตั้งแต่เบื้องต้นและเรียนรู้ต่อเนื่องไปถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมต่างๆ การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ

นับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนครบรอบ 12 ปีแล้วนี้ ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุมาสมัครเรียนกันคับคั่ง ขณะนี้มีผู้เรียนจบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไปแล้วจำนวนกว่า 4,000 คน รวม 107 รุ่น ผู้สูงอายุที่มาเรียน อายุสูงสุดคือ 88 ปี ผู้สูงอายุเหล่านี้มาจากหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ผู้เกษียณงาน แม่บ้าน พ่อค้า นักธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น

คุณหญิงชัชนี กล่าวว่าที่มีผู้สูงวัยมาเรียนกันมากนั้น เพราะชมรมมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์ ประการสำคัญที่สุดครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจและมีจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้สูงวัย ต้องใจเย็นและมีความอดทนที่จะสอนผู้มาเรียน บางคนมาเรียนอยู่หลายปีกว่าจะจบหลักสูตร

คุณหญิงชัชนี กล่าวว่าผู้สูงวัยที่มาเรียน บางคนมีลูกหลานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถจะสอนได้เนื่องจากขาดความอดทนและไม่ใจเย็นพอที่จะสอนผู้สูงวัยได้

ผู้มาเรียนจำนวนมากบอกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนหลักสูตรคอมพิใเตอร์ เพราะได้มีโอกาสฝึกฝนความจำ พัฒนาด้านความคิด  และคิดว่าเป็นการชะลอเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ มีโอกาสได้มาพบผู้สูงวัยด้วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก

เป็นที่น่าสนใจหากสังคมไทยจะตระหนักรู้เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เพราะมีสัจธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน หากสังคมผู้สูงวัยของคนไทยมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ประชากรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาก ดีกว่าจะปล่อยให้ชีวิตในวัยสูงอายุอยู่ไปอย่างไร้เป้าหมาย และกลายเป็นภาระของสังคมไปโดยปริยาย

อยากจะฝากการบ้านถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักคิดในเรื่องเหล่านี้ และนำมาจัดทำแผนงานอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisements
Explore posts in the same categories: พูดจาประสาคนไทย

ป้ายกำกับ: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: